Opätovné prihlásenie
Boli ste dlho neaktívny. Pre pokračovanie bez zmien, prosím, znovu zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.
Prihlasovacie meno:
Heslo:

CMS


Zmeny v aplikácii - 1.2.2024

 1.2.2024

 • Možnosť otvorenia lokality v Google StreetView

        

 • Doplnenie historických staničení do historických pohľadov (od 1.1.2014)

 • Doplnenie možnosti hladania priepustu napr. P1234
 • Doplnenie filtrovania hlásení pre prihláseného používateľa
 • Export vyhľadanej trasy (do formátu ESRI SHP)
 • Doplnenie formátu KML/KMZ do možnosti pridania vrstiev do mapy z externého súboru

 

 

23.2.2023

 

Doplnená možnosť pridania vrstiev do mapy z externého súboru. Podporované sú nasledujúce formáty :

  • CAD : DGN (po verziu v8 vrátane),
  • DXF/DWG (podporované do verzie AutoCAD 2013 vrátane), 
  • GPX,
  • ESRI Shapefile,
  • GeoJson
 • Úprava tlače, doplnená severka v prípade rotácie mapy 
 • Zmena farby, hrúby, priesvitnosť línie pri kreslení

 

10.11.2022

 

Doplnenie vyhľadávania viac trás.


Stlačením tlačidla „+”  sa vytvorí nová záložka s možnosťou vytvoriť novú trasu. Trasa je pomenovaná textom „Trasa 1“, resp. „Trasa 2“ atď. Všetky vytvorené trasy sú zobrazené v mape a odlíšené popisom v podobe jej názvu.

Začiatok a koniec trasy je označené písmenami Z a K. Po prekliknutí medzi záložkami sa mapa priblíži na zvolenú trasu. Tlačidlo “Vyčistiť” vymaže obsah formulára vo zvolenej záložke a aj príslušnú trasu z mapy.
Report je generovaný pre všetky vyhľadané trasy , pričom všetky trasy sú zobrazené v jednej mape a označené ich názvom.

Informácie o staničeniach (itinerár) je uvedené pre každú trasu zvlášť a sú odlíšené podnadpismi, resp. ich názvami.

V prípade, že používateľ zvolí typ reportu „Tlačiť mapu“, má možnosť vytlačiť report okrem formátu A4 aj vo formáte A3.

 

17.8.2022

 

Dňa 17.8.2022 vo večerných hodinách bol aktualizovaný dizajn Portálu IS MCS. Redizajn sa týka okrem Úvodnej stránky Portálu IS MCS aj aplikácie Mapy CDB.

 

Vybrané rozdiely voči predchádzajúcej verzii aplikácii:

 • Redizajn ikon na obrazovke / funkčnosť zostala/
 • Premiestnená ikona hľadania na ľavú časť obrazovky na mape
 • Odkaz na príručku sa nachádza na pravej dolnej časti okna aplikácie, ikona s otáznikom  -  
 • Informácia o aktuálnosti dát  na pravej hornej časti okna aplikácie, ikona s písmenom i -  
 • Rozdelenie mapových pohľadov do skupín / ikony na zbalenie a rozbalenie /
 • Pridať vlastný pohľad – funkcionalita priamo na úvodnej obrazovke na spodnej časti okna aplikácie
 • Pridanie tém do vlastného pohľadu  spôsobom  "drag and drop" (potiahni a pusť)

 

 

 

19.3.2019

 

 V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 

 • Pri kopírovaní staničenia v mape z nástroja Staničenie sa skopírujú nielen hodnoty jednotlivých staničení, ale aj text s typom staničenia / úsekové, kumulatívne, kilometrovníkové.
 • Upravené približovanie na konkrétny prvok v mape tak, aby bol daný prvok viditeľný v plnom rozsahu, t.j. priblíži sa vždy na menšiu mierku. Táto úprava sa týka všetkých aplikácii naprieč Portálom IS MCS.

 

29.10.2018

 

 V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 

1. Možnosť výberu podkladovej mapy 

  • pôvodný stav : Spojitá vektorová mapa 50 000 v mierkach 2 500 000 - 50 000, Ortofotomapa v mierkach 25 000 - 10 000 
  • aktualizovaný stav:  vo všetkých mierkach sú k dispozícií 2 mapové podklady na výber, a to :

- Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®)
- Ortofotomapa

    

 

2. Aktualizácia ortofotomapy na území západného SR

 

   Ortofotosnímky z roku 2014 aktualizované na ortofotosnímky z roku 2017

    

   

 

3.10.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 • Zmena symboliky pre cesty a číslovanie ciest
 • Vyhľadávanie - po kliknutí do políčka hladať, okno s príkladmi pre vyhľadávanie zostane viditeľné. Toto okno zmizne až po kliknutí, resp. pri posune mapy
 • Zmena spôsobu nastavania pri tlače mapy / zobrazenia "papiera" v mapovom okne s možnosťou nastavenia rozsahu územia mapy
 • Vyhľadanie trasy -možnosť tlače vyhľadanej trasy / mapa, itinerár, mapa s itinerárom/
 • Pridanie zobrazenia vetiev v časti Grafy / je možné pri výbere z mapy vybrať križovatkovú vetvu príslušnej cesty/
 • Pridanie novej role pre vybraných používateľov

 

22.8.2018

 

 • Doplnená informačná hláška na vrchnú časť obrazovky, v prípade ak používateľ otvára aplikáciu v zastaranej alebo nepodporovanej verzii internerového prehliadača.

 

20.6.2018

 

V aplikácii bola aktualizovaná funkcia pre vyhľadávanie. Vyhľadávať je možné : mesto/obec, uzol, úsek, križovatka, cesta, kumulatívne staničenie na ceste, súradnice, ulica, most, a po dnešnej aktualizácií aj dopravná značka kilometrovník na ceste a sčítací úsek/číslo.

 

(v príkladoch aj na obrázku je vyznačený formát hľadaných textov, čísel)

 

14.6.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny/opravy :

 • Dátum zverejnenia - doplnená položka na spodnú lištu aplikácie
 • Vyriešený problém zobrazovania mapových pohľadov
 • Vyriešený problém s pripojením WMS služieb
 • Aktualizovaná mobilná verzia Portálu IS MCS

 

9.3.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 • Aktualizácia mapového podkladu (aktualizácia ortofotomáp, doplnenie zobrazenia hranice okresov aj v mierkach pri zobrazení ortofotomapy, slovný popis okresnej hranice)
 • Po výbere mapového pohľadu je potrebné nájsť prvok na mape, o ktorom chceme vedieť podrobnejšie informácie. Okno maptipu sa zobrazí ak myšou klikneme na vybraný prvok (1 x ľavý klik)/ podľa typu mapového pohľadu.

(Doterajší stav bol : okno maptipu sa zobrazil ak myšou sme krátko zostali nad mapou „stáť“ v mieste prvku - obrázok ruky.)

 •  Doplnená funkcionalita : Vyhľadanie trasy - možnosť vyhľadania najkratšej a najrýchlejšej trasy.

Zadanie začiatku a cieľa trasy je možné výberom z mapy, zadaním obce..., v mape sa označi vybrané miesto a je potrebné kliknúť na HĽADAŤ. Ako výsledok sa trasa vyznačí v mape a na ľavom boku mapového okna sa zobrazí zoznam úsekov na danej ceste s prejazdnou dĺžkou na ceste.