Opätovné prihlásenie
Boli ste dlho neaktívny. Pre pokračovanie bez zmien, prosím, znovu zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.
Prihlasovacie meno:
Heslo:

CMS


Zmeny/aktualizácie v aplikácii - 19.3.2019

 

19.3.2019

 

 V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 

 • Pri kopírovaní staničenia v mape z nástroja Staničenie sa skopírujú nielen hodnoty jednotlivých staničení, ale aj text s typom staničenia / úsekové, kumulatívne, kilometrovníkové.
 • Upravené približovanie na konkrétny prvok v mape tak, aby bol daný prvok viditeľný v plnom rozsahu, t.j. priblíži sa vždy na menšiu mierku. Táto úprava sa týka všetkých aplikácii naprieč Portálom IS MCS.

 

29.10.2018

 

 V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 

1. Možnosť výberu podkladovej mapy 

  • pôvodný stav : Spojitá vektorová mapa 50 000 v mierkach 2 500 000 - 50 000, Ortofotomapa v mierkach 25 000 - 10 000 
  • aktualizovaný stav:  vo všetkých mierkach sú k dispozícií 2 mapové podklady na výber, a to :

- Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®)
- Ortofotomapa

    

 

2. Aktualizácia ortofotomapy na území západného SR

 

   Ortofotosnímky z roku 2014 aktualizované na ortofotosnímky z roku 2017

    

   

 

3.10.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 • Zmena symboliky pre cesty a číslovanie ciest
 • Vyhľadávanie - po kliknutí do políčka hladať, okno s príkladmi pre vyhľadávanie zostane viditeľné. Toto okno zmizne až po kliknutí, resp. pri posune mapy
 • Zmena spôsobu nastavania pri tlače mapy / zobrazenia "papiera" v mapovom okne s možnosťou nastavenia rozsahu územia mapy
 • Vyhľadanie trasy -možnosť tlače vyhľadanej trasy / mapa, itinerár, mapa s itinerárom/
 • Pridanie zobrazenia vetiev v časti Grafy / je možné pri výbere z mapy vybrať križovatkovú vetvu príslušnej cesty/
 • Pridanie novej role pre vybraných používateľov

 

22.8.2018

 

 • Doplnená informačná hláška na vrchnú časť obrazovky, v prípade ak používateľ otvára aplikáciu v zastaranej alebo nepodporovanej verzii internerového prehliadača.

 

20.6.2018

 

V aplikácii bola aktualizovaná funkcia pre vyhľadávanie. Vyhľadávať je možné : mesto/obec, uzol, úsek, križovatka, cesta, kumulatívne staničenie na ceste, súradnice, ulica, most, a po dnešnej aktualizácií aj dopravná značka kilometrovník na ceste a sčítací úsek/číslo.

 

(v príkladoch aj na obrázku je vyznačený formát hľadaných textov, čísel)

 

14.6.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny/opravy :

 • Dátum zverejnenia - doplnená položka na spodnú lištu aplikácie
 • Vyriešený problém zobrazovania mapových pohľadov
 • Vyriešený problém s pripojením WMS služieb
 • Aktualizovaná mobilná verzia Portálu IS MCS

 

9.3.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

 • Aktualizácia mapového podkladu (aktualizácia ortofotomáp, doplnenie zobrazenia hranice okresov aj v mierkach pri zobrazení ortofotomapy, slovný popis okresnej hranice)
 • Po výbere mapového pohľadu je potrebné nájsť prvok na mape, o ktorom chceme vedieť podrobnejšie informácie. Okno maptipu sa zobrazí ak myšou klikneme na vybraný prvok (1 x ľavý klik)/ podľa typu mapového pohľadu.

(Doterajší stav bol : okno maptipu sa zobrazil ak myšou sme krátko zostali nad mapou „stáť“ v mieste prvku - obrázok ruky.)

 •  Doplnená funkcionalita : Vyhľadanie trasy - možnosť vyhľadania najkratšej a najrýchlejšej trasy.

Zadanie začiatku a cieľa trasy je možné výberom z mapy, zadaním obce..., v mape sa označi vybrané miesto a je potrebné kliknúť na HĽADAŤ. Ako výsledok sa trasa vyznačí v mape a na ľavom boku mapového okna sa zobrazí zoznam úsekov na danej ceste s prejazdnou dĺžkou na ceste.