V aplikácii nastala chyba.

Môžete kontaktovať technickú podporu a informovať nás o vzniknutej chybe.
V nasledujúcej sekcii Podrobnosti o chybe sa nachádzajú informácie, ktoré technickej podpore pomôžu pri riešení problému.
Technická podpora - kontakt Zatiaľ nedostupné

« Vrátiť sa späť na portál

Podrobnosti o chybe

Object reference not set to an instance of an object.
System.NullReferenceException
https://ismcs.cdb.sk/portal/mapviewer/cms.aspx?id=145
24.7.2019 11:49:18

   at Softec.Ssc.Is.Portal.MapViewer.Views.CmsPresenter.OnViewInitialized()
   at Softec.Ssc.Is.Portal.MapViewer.Views.Cms.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e)
   at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)