Opätovné prihlásenie
Boli ste dlho neaktívny. Pre pokračovanie bez zmien, prosím, znovu zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Trasy | Trasy


Zmeny/aktualizácie v aplikácii - 5.9.2018

5.9.2018

 

V aplikácii boli vykonané nasledujúce zmeny :

  • Po výbere mapového pohľadu je potrebné nájsť prvok na mape (úsek cesty, cestný objekt), o ktorom chceme vedieť podrobnejšie informácie. Okno maptipu sa zobrazí ak myšou klikneme na vybraný prvok (1 x ľavý klik).

(Doterajší stav bol : okno maptipu sa zobrazil ak myšou sme krátko zostali nad mapou „stáť“ v mieste prvku - obrázok ruky.)

 

8.2.2018

 

Pre všetkých používateľlov aplikácie TRASY - žiadosti:

  1. Stránkovanie v zozname žiadosti – možnosť výberu stránkovania s počtom žiadosti 5,10,25,50,100 ks.
  1. V žiadostiach do záložky prepravy je doplnené nové pole – Opakovaná preprava –na vyplnenie výber z 2 možnosti áno/nie. 

 

Dostupná fukcionalita pre rolu referent TRASY - žiadosti/ spracovateľ žiadosti:

  1. Výber organizácie  - pri zadaní novej žiadosti spracovateľ žiadosti vyplní formulár novej žiadosti a vyplní názov organizácie, na výber organizácie sa vyroluje zoznam s počtom organizácii v rámci celého Portálu IS MCS. Doplnené možnosť filtrovania podľa typu organizácie, prednastavený typ Dopravca/TRASY.